GC Projectes | Instal·lacions
1038
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1038,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

INSTAL·LACIONS
DE L’EDIFICI

des de 155€

Per unitat d’allotjament i instal·lació

Veure Honoraris

INSTAL·LACIONS
DE L’EDIFICI

Disseny d’instal·lacions i justificació del compliment del Codi tècnic de l’edificació (CTE)

Totes les instal·lacions de l’edifici es dissenyen i calculen mitjançant software 3D, de manera que es pugui visualitzar el model abans de procedir a fer el càlcul. Les àrees de treball a nivell d’instal·lacions son:

INST_ICO_Flame

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (CTE-SI)

Les instal·lacions de protecció en cas d’incendi en edificis han de complir el que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, apartat SI. En aquest sentit, cal dissenyar tant les mesures passives contra incendi (les preventives); la resistència al foc de l’estructura, ignifugacions, etc… així com les mesures actives (les que s’activen durant l’emergència) com el sistema d’alarma, extintors i boques d’incendi.

INST_ICO_InduFlame

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (RSCIEI)

De forma similar al que s’ha dit per el Codi Tècnic (CTE-SI), les naus industrials també han de complir el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI). Aquest reglament estableix les mesures correctores a adoptar en funció del tipus de nau, activitat, càrrega de foc i superfície.

INST_ICO_Bolt

eficiència energètica (CTE-HE)

L’ecoeficiència energètica s’està imposant com un element a tenir en compte a l’hora de dimensionar les instal·lacions dels edificis. Cal dissenyar els espais tenint en compte l’energia que caldrà per escalfar-los, refredar-los o il·luminar-los, sense superar els límits establerts en la normativa, i adaptant les solucions a la situació específica del projecte.

 

Al final del procés, vostè obtindrà l’etiqueta amb el valor d’eficiència energètica, tant si és obra nova (Lider-Calener) com si és un edifici existent (Ce3x).

INST_ICO_Teleco

PROJECTE ICT (TELECOMUNICACIONS)

Els edificis de nova construcció (de més d’un habitatge), o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar amb una Infraestructura Comuna de Telecomunicació (ICT).

 

Realitzem el disseny i el càlcul del projecte d’ICT, i els tràmits amb l’administració per a la tramitació del projecte segons la normativa vigent. Incloem servei de consultoria per l’arquitecte o l’instal·lador de telecomunicacions en referència al projecte i oferim la possibilitat de la direcció d’obra per a la correcta execució del projecte.

INST_ICO_Drop

SALUBRITAT (CTE-HS)

L’evacuació de residus sòlids, aigües pluvials, residuals, i la ventilació mínima dels edificis han passat a ser elements de disseny i càlcul dins del projecte de l’edifici. Cal garantir que cada unitat d’ús és capaç de mantenir els nivells de confort i salubritat adequats, i que ha previst la manera d’eliminar els residus de qualsevol tipus que genera.

INST_ICO_Speaker

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL (CTE-HR)

Les noves normes estableixen uns aïllaments acústics determinats entre recintes habitables i d’activitat en els edificis. Les parets, els forjats, les portes o els vidres han de tenir un gruix i una densitat mínimes per absorbir el soroll que en ells es genera, de manera que no afecti el benestar acústic de l’entorn. Per tot plegat, cal dissenyar els edificis tenint en compte aquest benestar global.

Contacti’ns per qualsevol dubte o projectes, sense compromís.